Vijeće roditelja

- promicanju interesa škole u zajednici na čijem se području škola nalazi
- predstavlja stavove roditelja učenika Školskom odboru
- potiče aktivno uključivanje roditelja u radu škole
- obavještava Školski odbor o svojim sastancima o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom kad to ocjeni potrebnim ili na zahtjev Školskog odbora
- sudjeluje u izradi i ostvarivanju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje odgojno- obrazovni rad u školi 
- radi na poboljšanju materijalnih uvjeta rada škole
- razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom
- radi na unapređenju komunikaciji: roditelj – učenik- učitelj predsjednik
- predlaže i bira predstavnike roditelja u Školski odbor

Pratite nas

Poveznice

Emis

Ministarstvo obrazovanja. kulture i sporta